0

تماشای دیوارهای امنیتی این شهرها را از دست ندهید (۲) – شهر هوشمند

       گردشگری      ۱۰ شهریور, ۱۳۹۶

– ترجمه از محمد پارسا حاتمی: از گذشته‌های دور ما درباره جنگ‌ بین کشورها و فتح سرزمین‌ها شنیده ایم و اگر به ما بگویند که عامل موفقیت در این جنگ‌ها چه بوده است، شاید اولین موردی که به ذهن مان…… بیشتر »