0

هزینه سفر به روسیه؛ بهشت سرخ ایرانی ها – شهر هوشمند

       گردشگری      ۴ آبان, ۱۳۹۶

روزنامه هفت صبح – علی هادی زاده: پارسال خبری منتشر شد مبنی بر این که مقام های ایران و روسیه قرار است برای تسهیل سفرهای شهروندان دو کشور گام هایی بردارند که تاکنون در روابط دو کشور سابقه نداشته است…… بیشتر »