آیا مدیریت شهری شیراز می‌تواند جلوی تغییرکاربری باغات قصردشت را بگیرد؟

شیراز-ایرنا-شیراز که روزگاری نه چندان دور به شهر باغات شهره بود اکنون تنها بخش کوچکی از این باغستان‌ها باقی مانده که آن هم از گزند تغییر کاربری دور نمانده و باید دید مدیریت شهری تازه نفس شیراز می‌تواند در مقابل تغییر کاربری این باغ‌های ایستادگی کند؟

دیدگاهی بنویسید