تبدیل مناطق آزاد به مقصد سرمایه گذاران خارجی هدفگذاری شده است

آبادان – ایرنا – مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه تبدیل مناطق آزاد به مقصد سرمایه گذاران خارجی هدفگذاری شده است گفت: شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی و بین المللی در مناطق آزاد فراهم است و این مناطق به مقصد سرمایه گذاری خارجی تبدیل می‌شود.

دیدگاهی بنویسید