تصاویر تلخ از سد وشمگیر گلستان که در آتش خشکسالی می‌سوزد

کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی در کنار افزایش میانگین دما در گلستان که به گفتۀ کارشناسان در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده، همچنین مصرف بدون نظارت منابع آبی در بخش کشاورزی، باعث شده ظرفیت‌های سدهای گلستان خالی شود. شاهد این ادعا سد «وشمگیر» در این استان است که به دشتی بیابانی تبدیل شده است.

دیدگاهی بنویسید