داریوش فرهنگ: بهرام بیضایی در حرفه خود یک فیلسوف است

تهران- ایرنا- کارگردان «افسانه سلطان و شبان» گفت: بهرام بیضایی یک ویژگی خوبی دارد اینکه او سوال های نه زمان حال بلکه آینده را هم می داند و در حرفه خود یعنی سینما و تئاتر یک فیلسوف است.

دیدگاهی بنویسید