کلیات طرح جدید ساماندهی دانشگاه‌ تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تأیید شد

تهران-ایرنا- کلیات طرح جدید ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در کارگروه تخصصی کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران به تأیید رسید.

دیدگاهی بنویسید