تردد ناوگان ترانزیتی خارجی از مرز لطف آباد خراسان رضوی افزایش یافت

مشهد- ایرنا- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بعد از اقدام ترکمنستان در حذف عوارض جاده ای برای عبور ناوگان ترانزیتی، تردد ناوگان کشورهای ترکیه و قزاقستان از گذرگاه مرزی لطف آباد شهرستان درگز خراسان رضوی افزایش یافته است.

دیدگاهی بنویسید