پرواز در مجنون ، بازگشت به وطن پس از ۳۴ سال

شهرری- ایرنا- زمان در طریق عشق بی معناست و باید عشق به وطن و دفاع از ناموس و میهن مستت کرده باشد تا در منطقه مجنون، به پرواز درآیی و پس از ۳۴ سال آزگار به زادگاهت برگردی.

دیدگاهی بنویسید